onsdag 8 juni 2016

Läskig bieffekt av stormen.

Det blåser ner träd över elledningarna, och då bildas gnistor som antänder fnösktorra marken. Det har varit flera mindre skogsbränder idag. I en kommun på 75 kvadratmil, där det finns en (!) normalstor deltidsbrandkår (+ ett värn och en tvåmanskår), så är det ett problem. Det brann i skogen samtidigt på två ställen med ca tio mils avstånd. Kåren från annan kommun som stöttar upp i södern var ute på lika många skogsbränder i hemkommunen. Hej glesbygdsproblematik! För att spara lägger man ner mycket och sedan ännu mer. Befolkningen krymper och kvar står man med milsvid illa skyddad skogsmark. Miljonbelopp riskerar att gå förlorade bara för att man inte klarar av att bedriva en glesbygdspolitik som fungerar. Så bra. Inte. Och det här går igen i flera andra samhällsfunktioner och näringar.

Det är ju faktiskt inte bara för oss envisa själar som bor här som samhällsservicen bör finnas kvar i rimlig omfattning. Jag tror faktiskt att huvudkontoren för vissa skogsbolag skulle tycka att det vore ett problem om deras tillgångar i form av skog i lite för stor omfattning bokstavligt talat gick upp i rök bara för att brandförsvaret dimensionerats med avseende på liv och hälsa (och skatteintäkter) för det antal människor som är bofasta i skogsområdena.

Jag har inget emot att bolag etablerar sig och bedriver verksamhet här uppe, tvärtom är det nog vad som kan rädda våra befolkningstal.

Inga kommentarer: