lördag 10 november 2012

Segt vatten

Man kan tro att vatten fryser när det är kallt, men icke!
I Sandylakes blir det bara segare, och fryser först vid
den absoluta nollpunkten,  -273,15 grader Celsius. I kidd you not!

Inga kommentarer: